Sport Medisch Dossier
ALLE MEDICI OP DEZELFDE HOOGTE
Middels het sport medisch dossier van de speler is elke (medisch) betrokkene op de hoogte van blessures, behandelingen en belastbaarheid.
  SPORT MEDISCH DOSSIER & CLUBWAVE
Rond de sporter zijn meerdere (medisch) specialisten actief. Voor de ontwikkeling en monitoring is het essentieel dat elke specialist werkt met dezelfde gegevens van de sporter betreffende:
  Blessures
  Behandelingen
  Belastbaarheid
De belastbaarheid van de speler wordt na elke vastlegging van een blessure of behandeling opnieuw bepaald:
  Speler is 0% of 20% belastbaar
  Speler is 40% of 60% belastbaar
  Speler is 80% of 100% belastbaar

Bij meerdere blessures en/of behandelingen tegelijkertijd, wordt het belastbaarheids% bepaald door de laagste waarde!
DOSSIER
BLESSURE
BEHANDELING
Het sport medisch dossier van een speler is onderdeel van de spelerskaart. Klik op en vervolgens op het tabblad FYSIEK.
Hier vind je het overzicht van blessures, behandelingen en belastbaarheid van de speler. Klik op om een nieuwe blessure/behandeling vast te leggen.
  Afbeelding: Het sport medisch dossier
Klik op om een nieuwe blessure vast te leggen. Vul duidelijk de symptomen, de diagnose, het behandeltraject en de verwachtte blessure-duur in.

Bepaal vervolgens het percentage belastbaarheid dat de sporter op dit moment aankan.
  Afbeelding: Vastleggen blessure
Klik op om een behandeling vast te leggen. Vul naast de datum en tijd ook in of het een 'losse behandeling' betreft of naar aanleiding van een blessure. De aard van de behandeling wordt ingevoerd door 1 of meerdere types te selecteren.

Bepaal vervolgens het percentage belastbaarheid dat de sporter na deze behandeling aankan.
  Afbeelding: Vastleggen behandeling