PRIVACY STATEMENT
PRIVACY
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van de websites van Clubwave is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en wat uw rechten zijn.
DOEL
Clubwave vraagt en gebruikt uw gegevens alleen voor doeleinden waarvoor u ze verstrekt of waar u expliciet toestemming voor geeft.

Uitvoeren opdrachten
Zo is het voor het uitvoeren van uw orders noodzakelijk om bijvoorbeeld uw email adres te hebben, en zijn diverse gegevens nodig voor de factuur. Wij gebruiken die gegevens dan alleen daarvoor maar zonder die gegevens kunnen wij de orders niet uitvoeren. Wanneer u email of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we dan naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Daardoor kunnen we vragen verwerken en verzoeken beantwoorden. Ook deze gegevens worden op beveiligde servers van Clubwave of van derden die voor onze dienstverlening zijn ingehuurd. Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met andere gegevens.

Aanbiedingen
Wij gebruiken incidenteel algemene gegevens van u voor het doen van aanbiedingen. Zo sturen we mogelijk een aanbieding naar alle klanten die in het verleden producten uit een bepaalde productgroep kochten. Wij gebruiken uw gegevens hiervoor alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. De selectie van aanbiedingen vindt plaats op basis van algemene, geanonimiseerde gegevens, en vindt nooit helemaal geautomatiseerd plaats zonder menselijke tussenkomst.
WEBSITE BEZOEK
De website van Clubwave maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige onderdelen van de site niet meer werken.

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, diensten toevoegen aan onze website. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door de websites van Clubwave te beïnvloeden. Wel kunt u ze uiteraard door de browser laten blokkeren.
GEGEVENS VERWERKING & BEVEILIGING
Clubwave deelt geen gegevens met andere commerciële partijen. We vragen de gegevens alleen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Alle gegevens die Clubwave verzamelt, worden strikt vertrouwelijk bewaard en verwerkt, en niet uitgeleend, verkocht noch op een andere manier aan derden openbaar gemaakt tenzij dit noodzakelijk is voor derden om hun werkzaamheden voor u en Clubwave te kunnen verrichten of als er een wettelijke noodzaak is.

Zo zal een club of een team de naam van uw contactpersoon en adresgegevens nodig hebben voor een activiteit. Maar factuurgegevens zijn daarvoor niet nodig, en die geven we dan ook niet mee.

Zodra uw gegevens niet meer nodig zijn voor optimale dienstverlening of voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en de wettelijke bewaartermijn verlopen is, zullen wij uw gegevens verwijderen.

Sommige delen van de verwerking van uw gegevens heeft Clubwave uitbesteed aan derden. Clubwave zorgt ervoor dat alle verwerking en opslag van gegevens, en die van uw persoonsgegevens in het bijzonder, in eigen huis en bij derden strikt vertrouwelijk plaatsvindt.

Clubwave zorgt ervoor dat uw gegevens alleen in Nederland blijven.
AANPASSEN GEGEVENS; UW RECHTEN
U kunt te allen tijde inzage krijgen in welke gegevens we van u hebben opgeslagen en die indien gewenst laten corrigeren of verwijderen (voor zover juridisch toegestaan). Ook kunt u aangeven dat Clubwave de verwerking van uw gegevens moet stoppen, en kunt u Clubwave vragen om de overdracht van uw gegevens aan derden.

Onderaan iedere mailing vindt u overigens de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of u af te melden. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Clubwave met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
CONTACT OVER PRIVACY
Voor al uw vragen over dit Privacy Statement kunt u terecht bij: Clubwave, privacy@clubwave.nl

Clubwave kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatst gewijzigde versie staat altijd op deze website. Deze versie dateert van 17 mei 2018.
DISCLAIMER
INFORMATIE
De op deze website getoonde informatie wordt door Clubwave met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Clubwave verstrekt door middel van deze website louter informatie over haar online diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Clubwave aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
MISBRUIK
Hoewel Clubwave alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Clubwave niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
VERWIJZINGEN
Verwijzingen naar sites die niet door Clubwave worden onderhouden zijn louter ter informatie van de gebruiker opgenomen. Hoewel Clubwave uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Clubwave worden onderhouden, wordt afgewezen.
CLUBWAVE
CONTACT